Kerkdiensten weer van start!

U bent van harte uitgenodigd!

Wij zijn heel blij dat we na lange tijd weer kerkdiensten mogen organiseren
en zo elkaar weer kunnen ontmoeten. Hierdoor wordt het stukje gemeente-
zijn met elkaar, toch weer enigszins een beetje mogelijk. Op 14 juni zullen we in Nieuwehorne starten met de kerkdiensten voor 30 personen en wij willen u daarvoor van harte uitnodigen!

Dit houdt in dat iedere zondag 24 gasten (jong en oud) van harte welkom zijn om naast de dominee, diaken, ouderling, organist, koster en coördinator, de dienst live bij te wonen.
De kerkdienst zal starten om 9.30 uur en omdat er niet gezongen mag worden, zal de dienst circa 30-40 minuten duren. Het is echter wel noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt.

Hoe kunt u zich aanmelden?
- Via het mailadres kerkdienst@pgderegenboog.nl kunt u zich iedere week aanmelden tot vrijdagmiddag 17.00 uur. U mag ook bellen naar Pieter Schaper, telnr. 06-19013258. Mail geniet de voorkeur.
Graag noteren wij met hoeveel personen (uit één huishouden) u naar de kerk wilt komen. Hierdoor voorkomen we dat mensen onverhoopt naar huis moeten worden gestuurd op zondagochtend en in geval van ziekte, kunnen we aan de GGD de namenlijst van kerkgangers overhandigen.
- U krijgt voor zaterdag 12.00 uur definitief per mail (of telefoon) te horen of u op zondagochtend de kerkdienst kunt bijwonen. Wanneer er meer dan 24 aanmeldingen zijn, gaan we hier zorgvuldig mee om. U wordt niet automatisch doorgeschoven naar de volgende zondag, dus u dient zich dan wel weer opnieuw aan te melden.
- Wanneer u na zaterdagmiddag 12.00 uur besluit om niet op zondagochtend naar de dienst te gaan (bijvoorbeeld door gezondheidsklachten), dan willen wij u vragen dit zo snel mogelijk door te geven aan Pieter Schaper. Hierdoor kan iemand anders wellicht nog naar de kerkdienst komen.
- Let op: indien u kenmerken heeft van een Covid-19 besmetting zoals koorts, verkoudheid of andere klachten, kunt u zich niet aanmelden. Wij begroeten u graag weer wanneer u minimaal 2 weken klachtenvrij bent.

Veiligheid staat voorop
Met een gedegen gebruiksplan en protocol waarin aspecten zoals hygiëne, controle, veiligheid en de aanmeldprocedure zijn beschreven, is het mogelijk om deze kerkdiensten te organiseren.
U vindt het gebruiksplan op de website van www.pgderegenboog.nl en de samenvatting van het plan als bijlage bij deze nieuwsbrief.Gebruiksplan kerk Nieuwehorne Graag vragen wij u wel aandacht voor de volgende zaken:
- Wilt u thuis uw handen wassen. Bij binnenkomst in de kerk kunt u uw handen desinfecteren.
- Wij verzoeken u om thuis naar het toilet te gaan; in de kerk wordt deze zo min mogelijk gebruikt.
- Bij aankomst wordt u door de coördinator naar uw plaats gebracht. Mensen uit één huishouden kunnen naast elkaar zitten in de kerk.
- Er zullen in de dienst, zowel voor -, tijdens – als na de dienst geen handen worden geschud.
- Aan het einde van de dienst zal de coördinator uitleggen hoe iedereen veilig en met het in acht nemen van de geldende richtlijnen, de kerk kan verlaten.
- Na afloop verzoeken wij u vriendelijk om niet in grote groepen bij elkaar te gaan staan en altijd de 1,5 m afstand in acht te nemen.

De komende diensten worden opgenomen en zijn na afloop ook te zien op het YouTube kanaal van de ‘Oosthoekgemeenten’. U kunt dit kanaal vinden door op YouTube te zoeken naar “Oosthoekgemeenten”: https://www.youtube.com/channel/UCW0260hYAfe1xyiW6q8gKRg