Zondag 29 september 2019

Om 10.00 uur Dienst in de Flaeijeltent 
m.m.v. de LORDS MOOR SINGERS

Zie voor meer informatie blz. 6 van het Kerkblad