Taakgroep Vieren Taakgroep Vieren
Deze groep heeft als taak om ervoor te zorgen dat elke eredienst op de juiste en gewenste wijze kan worden gehouden.
Dat houdt in dat zij er voor zorgt dat er vroegtijdig (soms wel een jaar vooruit) contacten worden gelegd met voorgangers zodat deze voor een bepaalde datum kunnen worden vastgelegd.

Hetzelfde geldt voor de organist en lector. Met betrokkenen wordt hiervoor de benodigde correspondentie gevoerd.
Er is regelmatig overleg met een ieder die bij de kerkdienst betrokken is zoals de bloemschikcommissie en de leiding van de kindernevendienst en soms is er de wens om de Beamer te gebruiken. De taakgroep zorgt voor de juiste coördinatie van dit alles.
Een goede afstemming zorgt ervoor dat de viering stijlvol kan plaats vinden.

De taakgroep staat open voor inbreng van gemeente leden en hoort graag reactie, zodat zij, daar waar mogelijk bepaalde wensen kan inpassen en doorvoeren. Op deze manier kan dit alles bijdragen tot ”Samen gemeente zijn”.

Voorzitter: Thea Hofman
Secretaris: Imkje Kuiper
Preekvoorziener: gehele taakgroep
Roosters Kerkdiensten: gehele taakgroep
Romkje Zwanenburg
ds. D.M.Hasper

 
terug