Opnamen van de vieringen in Oude- en Nieuwehorne Opnamen van de vieringen in Oude- en Nieuwehorne
De opnamen zijn gedurende een periode van 4 weken te downloaden vanaf onze website.
Mocht u na deze periode de opnames willen beluisteren, dan kunt u een e-mail sturen naar kerkdienst@pgderegenboog.nl of contact zoeken met één van onze diakenen.

 
 
Video viering 18 oktober 2020 Beeld en geluid! Video viering 18 oktober 2020 Beeld en geluid!
In deze dienst in Oudehorne ging voor ds. Eise van der Sluis

Klik op het onderstaande plaatje om de video te starten.Voor alleen de geluidsopname klik op onderstaande link voor download

Viering 18 oktober 2020
 
 
Video viering 11 oktober 2020 Beeld en geluid! Video viering 11 oktober 2020 Beeld en geluid!
In deze dienst in Oudehorne ging voor ds. Dingena Hasper. 

Klik op het onderstaande plaatje om de video te starten.


Voor alleen de geluidsopname klik op onderstaande link voor download

Viering 11 oktober 2020
 
 
Viering 4 oktober 2020 Viering 4 oktober 2020
In deze dienst in Oudehorne ging voor ds. Dingena Hasper. 


Voor de geluidsopname klik op onderstaande link voor download

Viering 4 oktober 2020
 
 
Gezamenlijke startdienst Gezamenlijke startdienst

Zondag 27 september was er een gezamenlijke startdienst van de Oosthoekgemeenten in de sporthal van Nieuwehorne.
Klik hier of op het plaatje om de dienst te bekijken en te beluisteren.

 
Openluchtdienst op zondag 16 augustus Openluchtdienst op zondag 16 augustus

Meditatie van ds. Piet Hulshof over het thema: Give me oil in my lamp (Matteüs 25: 1-13)  In deze feestelijke openluchtdienst van de PKN-gemeenten Katlijk-Mildam, Oude- en Nieuwehorne, Jubbega en Hoornsterzwaag wordt er gezongen. De kinderen steken hun eigengemaakte olielampjes aan en "boer Harms" vertelt over de preek, die hij gehoord heeft over de 5 wijze en de 5 oliedomme meisjes.

Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

 
Openluchtdienst op zondag 9 augustus Openluchtdienst op zondag 9 augustus
Meditatie van ds. Piet Hulshof over de liefde van de Vader (Lucas 15: 11-32). In deze feestelijke openluchtdienst van de PKN-gemeenten Katlijk-Mildam, Oude- en Nieuwehorne, Jubbega en Hoornsterzwaag wordt er gezongen. Ds. Piet Hulshof (als boer verkleed) vertelt over de vader in de bekende gelijkenis van de verloren zoon.
Klik hier of op het plaatje om de dienst te bekijken.