Wijkindeling

Wijkindeling

Wijkindeling

 

De gemeente is ingedeeld in 5 Wijken, elk met een eigen ouderling, diaken en enkele contactpersonen

Wijk 5 is onderverdeeld in twee gebieden, Oldeberkoop en Jubbega

 

 

Wijk 1 :

 

Gebied: vanaf de Kalverkamp alles wat ten westen van de Schoterlandseweg ligt. Dus Nieuwehorne, Katlijk en Bontebok.
Ouderling: vacant (tijdelijk Ineke van de Water)
Diaken: Gea Dreunhuizen
Contactpersonen: Judy Tel, Griet Wittermans, Uulke de Jong, Froukje de Vries (Bontebok), en Fam. Vink ook te Bontebok.


Wijk 2:

Gebied: Schoterlandseweg aan de zuidkant (even nummers) vanaf Katlijk (fam C. de Vries) tot en met Kalverkamp
Ouderling: Lieuwkje van Grunsven
Diaken: vacant
Contactpersonen: Japke Hartkamp, Janke Oenema, Jouke Goudberg en Minne de Boer, Femmie de Vries


Wijk 3:

Gebied: vanaf de Kalverkamp tot aan het Sevenaerspad en dan ook de stukjes Schoterlandseweg en Buitenweg er bij.
Ouderling: Ineke v.d.Water
Diaken: vacant
Contactpersonen:  Wietske Klaster, Annie van der Wal, Marten Wiebenga, Oedske Buursma

 

Wijk 4:

Gebied: Van Oldeberkoperkoperweg tot Sevenaerspad en alles wat tussen Tjongervallei en de Compagnonsweg ligt in Oudehorne tot gelijke hoogte van het Sevenaerspad.
Ouderling: Ane en Marina Visser

Diaken: Berend Kramer

Contactpersonen: Willem en Tine Porte, Marijke Kramer, Jelle Kuperus

 

Wijk 5:

Oldeberkoop
Ouderling: Ruurd Abma
Diaken: Geertje Kuperus
Contactpersonen: Rosa Bosma, vacature

Jubbega

Ouderling: vacant

Diaken: Pieter Schaper

Contactpersonen: vacatures
 

 

terug