Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

In deze tijd zijn de Nieuwsbrieven een heel belangrijke vorm om contact te houden met elkaar als gemeente en informatie uit te wisselen. Niet iedereen kan de diensten bezoeken; via de Nieuwsbrief blijft u bijvoorbeeld op de hoogte van wie er in het ziekenhuis opgenomen zijn en worden daarin gebedspunten vermeld waar we samen, als gemeenschap voor kunnen bidden. Ontvangt u de Nieuwsbrieven nog niet? Meld u dan aan bij nieuwsbrief@pgderegenboog.nl of bel Tiny van Etten (0513-840722), één van uw predikanten of uw ouderling of wijkbezoeker. Dan zorgen we dat de Nieuwsbrief in uw mailbox komt of in de gewone brievenbus.  

Hieronder staan nieuwsbrieven van de drie Oosthoekgemeenten. Vanwege de wet op de privacy zijn de websiteversies van de nieuwsbrieven aangepast.

terug