Corona protocollen

Voor het bezoeken van kerkdiensten of het bezoeken van vergaderingen/activiteiten zijn er verschillende protocollen van toepassing. Ook de procedure voor het aanmelden om een kerkdienst te bezoeken kunt u hier vinden.

 
Video U zij de Glorie

De speciale versie van U zij de Glorie kun je hier bekijken en beluisteren 

ds Dingena Hasper

 
Livestream

Preekvoorziening
Preekvoorziener: Romkje Zwanenburg
Tel                        0513-542217
Email:                   l.zwanenburg5@chello.nl

De kerkdiensten worden gelivestreamd en zijn te volgen via deze link: Livestream kerkdienst
U kunt via diezelfde link de opgenomen diensten ook op een later tijdstip bekijken.