Kerkblad online Kerkblad online


Klik hieronder op het linkje voor de laaatste editie:

Kerkblad Advent-Kerstnummer 2021

Voor verschijningsdata Kerkblad, zie onderaan deze pagina.

Dit zijn de regels die wij hebben afgesproken voor publicatie van het kerkblad op de website.
Om meer uitstraling te realiseren van onze gemeente naar buiten toe (dit is onze gemeente en dit doen wij) heeft de kerkenraad besloten om het kerkblad in geanonimiseerde versie online op onze website te publiceren.
Een geanonimiseerde versie houdt in dat privacygevoelige informatie niet gepubliceerd wordt:
Adressen en telefoonnummers van de in het kerkblad genoemde personen worden weggelaten, emailadressen blijven staan; 
Geen publicatie op de website van de volgende rubrieken in het kerkblad:- tabel verantwoording van collecten
- tabel bloemengroet
- tabel jarigen, jubilea en geboorten
- in memoriam
- gedichten (i.v.m. auteursrechten)
 
Geen van de personen die met name genoemd worden in dit kerkblad heeft binnen de daartoe aangegeven termijn van 2 weken na verschijnen van de hardcopy versie van het kerkblad bezwaar gemaakt tegen de publicatie van zijn/haar naam in deze geanonimiseerde versie.
 
                                     Verschijningsdata Kerkblad in 2021:
Kerkblad wordt verspreid in: Kopijsluitingsdatum:
Nr. 1 week 2 voor 18 januari Nieuwjaarsnummer zaterdag 2 januari 2021
Nr. 2 week 6 voor 14 februari 40 dagennummer zaterdag 30 januari 2021
Nr. 3 week 12 voor 28 maart   Paasnummer zaterdag 13 maart 2021
Nr. 4 week 19 voor 16 mei   Pinksternummer zaterdag 1 mei 2021
Nr. 5 week 27 voor 11 juli   Zomernummer zaterdag 26 juni 2021
Nr. 6 week 35 voor 5 september Startnummer zaterdag 21 augustus 2021
Nr. 7 week 41 voor 17 oktober Herfstnummer zaterdag 2 oktober 2021
Nr. 8 week 46 voor 21 november Advent/Kerstnummer zaterdag 6 november 2021


 
terug