di 25 februari 2020

Bestaan wij? Bestaat God? Wie zichzelf vergeet vindt God.

Locatie: 
 De Buorren 17 te Lippenhuizen
Tijdstip: 
 19:30
Prijs: 
 3 euro

Bestaat God is een eeuwenoude vraag. Maar eerst komt een andere vraag: bestaan wij?

Veel mensen zijn druk, weinigen zijn uniek.

We imiteren anderen en passen ons aan. We vullen ons leven met allerlei rollen en relaties en vroeg of laat missen we bezieling.

Waar blijf ik zelf? Ben ik dit wel echt?

Denkers en kunstenaars laten zien hoe we door aandacht en stilte bij de diepere laag van de ziel kunnen komen.

Daar beweegt God, onze oorsprong, die het bestaan oorspronkelijk bezielt en creatief maakt.

Kees Stolwijk was jarenlang psychotherapeut. Dit bracht hem, in dankbaarheid, bij het diepste zijn van de

mens.

 

Datum: Dinsdag 25 februari 2020

 

Plaats: De Buorren 17, 8408 HG Lippenhuizen

Tijd 19.30 uur

 

Leiding: Dhr. K. Stolwijk

 

Bijdrage: € 3,--

 

Contactpersoon: Mw. M. te Boekhorst

 

Opgave: of via het aanmeldingsformulier bij uw plaatselijke contactpersoon

terug