Zendingsdienst 27 februari 2022 Zendingsdienst 27 februari 2022
Zendingszondag 2022: 27 februari.

Op de laatste zondag in februari is het zendingszondag.
De diaconiën van de Oosthoekgemeenten werken samen bij de organisatie van deze zondagen.
Dit jaar is het thema: Kinderen van één Vader. Aidswezen in Rwanda.
Rwanda is bekend geworden door de verschrikkelijke strijd tussen de Hutu’s en de Tutsi’s in 1994.
In een paar maanden tijd zijn toen tussen de 5-800.000 vooral Tutsi’s vermoord door milities van de Hutu’s.
Die verschrikkelijke strijd heeft diepe sporen nagelaten.
Een Tutsi-predikantengezin dat door een wonder de genocide overleefde is zich direct daarna in gaan zetten voor het opvangen van de talloze wezen die achtergebleven waren,
een stichting met huisgezinnen zorgde voor zo veilig mogelijke omstandigheden.
Toen de oorlogswezen van toen volwassen werden ging de stichting zich richten op wezen van aids-slachtoffers, een nieuwe ramp die zich intussen in Rwanda voltrok.

Informatie over het werk van deze stichting  op de website van Kerk in Actie kunt u vinden via deze link

Kerk in Actie is al vele jaren betrokken bij dit werk. Evelien Vrolijk is er namens KiA geweest en kan uit eigen ervaring vertellen over de kracht van geloof en liefde in Rwanda.


De Vrije Fries speelt deze zondag. Een bijzondere dienst voor jong en oud.

Van harte welkom!
 
terug