Wijkindeling Wijkindeling


De gemeente is ingedeeld in 5 wijken, elk met een eigen ouderling, diaken en contactpersonen

Wijk 1 :

Gebied: vanaf de Kalverkamp alles wat ten westen van de Schoterlandseweg ligt. Dus Nieuwehorne, Katlijk en Bontebok.
Wijkpredikant pastorale zorg: Ds. Dingena Hasper
Ouderling: Roelof Porte
Diaken: Gea Dreunhuizen
Contactpersonen: Lieuwkje van Grunsven, Akke de Jong, Gea Klein, Uulke de Jong,

Wijk 2:

Gebied: Schoterlandseweg aan de zuidkant (even nummers) vanaf Katlijk (fam C. de Vries) tot en met Kalverkamp
Wijkpredikant pastorale zorg: Ds. Dingena Hasper
Ouderling: vacant
Diaken: vacant
Contactpersonen: Jantine de Roos, Oeke Westra, Femmie de Vries

Wijk 3:

Gebied: vanaf de Kalverkamp tot aan het Sevenaerspad en dan ook de stukjes Schoterlandseweg en Buitenweg er bij.
Wijkpredikant pastorale zorg: Ds. Dingena Hasper
Ouderling: Ineke v.d.Water
Diaken: Geertje Kuperus
Contactpersonen:  Imkje Kuiper, Wil Berg, Eelkje Benedictus, Jellie Boelens 

Wijk 4:

Gebied: Van Oldebekoperweg tot Sevenaerspad en alles wat tussen Tjongervallei en Compagnonsweg ligt in Oudehorne
tot gelijke hoogte van het Sevenaerspad
Wijkpredikant pastorale zorg: Ds. Dingena Hasper
Ouderling: Jelle Jongsma
Diaken: Berend Kramer
Contactpersonen: Willem Porte, Marijke Kramer, Jannie Seekles

Wijk 5a:

Gebied: Jubbega
Wijkpredikant pastorale zorg: Ds. Piet Hulshof
Ouderling: vacant
Diaken: Pieter Schaper
Contactpersonen: Jannie Posthumus, Lienke Ponne

Wijk 5b:

Gebied: Oldeberkoop
Wijkpredikant pastorale zorg: Ds. Piet Hulshof
Ouderling: Thea Hofman
Diaken: Pieter Schaper
Contactpersonen: Rosa Bosma, vacature

terug