Taakgroep PR en communicatie Taakgroep PR en communicatie

     De Taakgroep PR & Communicatie houdt zich bezig met:

o De nieuwsbrief  emailadres: nieuwsbrief@pgderegenboog.nl
 o Het kerkblad emailadres: kerkkrant@pgderegenboog.nl
o De website  www.pgderegenboog.nl

De nieuwsbrief wordt wekelijks uitgegeven en digitaal verspreid naar gemeenteleden die hebben aangegeven de nieuwsbrief op die manier te willen ontvangen. Wilt u wel of niet genoemd worden in de Nieuwsbrief of het Kerkblad?
Daarnaast liggen er wekelijks voldoende afgedrukte exemplaren van de nieuwsbrief in de hal van het kerkgebouw waar de kerkdienst plaatsvindt.
Tijdens de zomervakantie ligt de frequentie van uitgave wat lager.
Op de nieuwsbrief worden actuele zaken beknopt vermeld, waarbij zo mogelijk verwezen wordt naar meer informatie daarover in het kerkblad.

Het kerkblad verschijnt in principe zeven keer per kalenderjaar:

Nr. 1 Voor  de Lijdenstijd (voor de 40-dagentijd)
Nr. 2  Voor Pasen (paasnummer), voor paaszondag
Nr. 3  Voor Pinksteren (pinksternummer), voor pinksterzondag
Nr. 4  Voor de zomervakantie (zomernummer), ter opvulling
Nr. 5  Voor het winterseizoen (voor startweekend)
Nr. 6  Voor advent (voor de 1e advent)
Nr. 7  Voor Kerst (kerstnummer), voor kerstzondag

De website www.pgderegenboog.nl wordt actueel gehouden.

Daarnaast kan de taakgroep PR & Communicatie een ondersteunende/adviserende rol spelen bij het samenstellen/redigeren van teksten ten behoeve van de website en teksten die incidenteel binnen de gemeente worden verspreid door de verschillende taak- en werkgroepen en door de scriba.

 

De kerkenraad heeft vanuit het Beleidsplan de taakgroep communicatie de volgende opdracht gegeven: Leden van deze taakgroep laten aansluiten bij vergaderingen van de overige vijf Taakgroepen, hierdoor ontstaat er een overkoepelend orgaan die lijntjes aan elkaar kan verbinden. In het overleg van Taakgroep Communicatie komen deze mensen bijeen en kunnen diverse activiteiten, vragen en vooral communicatie- werkzaamheden worden gestroomlijnd.

Binnen de Taakgroep Communicatie zitten mensen met specialisaties: schrijven, redigeren, opmaak van documenten, online website en social media ervaring.

terug