Startzondag 19 september 2021 Startzondag 19 september 2021
In deze startdienst voor het nieuwe seizoen in de kerk in Oudehorne ging voor ds. Dingena Hasper

Klik op het onderstaande plaatje om de video te starten.Voor alleen de geluidsopname klik op onderstaande link voor download

Viering 19 september 2021 
 
terug