KSG dienst 7 november 2021 KSG dienst 7 november 2021
In deze Kerk-School-Gezindienst  in de kerk in Oudehorne ging voor ds. Dingena Hasper. Met medewerking van de kinderen en leerkrachten van de mr. S Wijbrandischool uit Oudehorne

Klik op het onderstaande plaatje om de video te starten.Voor alleen de geluidsopname klik op onderstaande link voor download

KSG dienst 7 november 2021 
 
terug