Taakgroep Vieren Taakgroep Vieren
Deze groep heeft als taak om ervoor te zorgen dat elke eredienst op de juiste en gewenste wijze kan worden gehouden.
Dat houdt in dat zij er voor zorgt dat er vroegtijdig (soms wel een jaar vooruit) contacten worden gelegd met voorgangers zodat deze voor een bepaalde datum kunnen worden vastgelegd.

Hetzelfde geldt voor de organist en lector. Met betrokkenen wordt hiervoor de benodigde correspondentie gevoerd.
Er is regelmatig overleg met een ieder die bij de kerkdienst betrokken is zoals de bloemschikcommissie en de leiding van de kindernevendienst en soms is er de wens om de Beamer te gebruiken. De taakgroep zorgt voor de juiste coördinatie van dit alles.
Een goede afstemming zorgt ervoor dat de viering stijlvol kan plaats vinden.

De taakgroep staat open voor inbreng van gemeente leden en hoort graag reactie, zodat zij, daar waar mogelijk bepaalde wensen kan inpassen en doorvoeren. Op deze manier kan dit alles bijdragen tot ”Samen gemeente zijn”.

Voorzitter: Ds. Dingena Hasper
Secretaris: Syarda van der Zee
Preekvoorziener: Romkje Zwanenburg
Anneke van der Tempel
Syarda van der Zee
Hermien Plantinga
Jan Douma
Kees de Haan

Roosters Kerkdiensten: gehele taakgroep

 

 
terug