Taakgroep leren Taakgroep leren

De taakgroep leren houdt zich bezig met alles wat met 'leren' te maken heeft: (iets) verder komen in je geloof(skennis), iets opsteken en een opsteker krijgen door de gedachtenwisseling en ontmoeting met andere mensen en met het Boek der boeken: de Bijbel. Ook met andere boeken, de wereldwijde Kerk en andere godsdiensten.

Dit wordt vormgegeven door regionale vorming en toerusting, samen met andere kerken uit de regio rond Gorredijk.

De taakgroep "leren" bestaat uit de volgende leden:

  • Pietsje van der Molen
  • Tiny Nijzing

In de nabije toekomst hopen we ook nieuwe vormen van leren te ontwikkelen. Actuele activiteiten staan onder het tabblad 'activiteiten' . 

terug