Stille zaterdag 20 april 2019 Stille zaterdag 20 april 2019
Op deze stille zaterdag staan wij stil bij de dood van onze heer Jezus Christus.Hij is nedergedaald in de dood en wij zijn in verwachting van
zijn opstanding. In deze dienst ging voor Ds Dingena Hasper

Klik op de onderstaande link om de dienst te
downloaden en te beluisteren.
terug