Stille zaterdag 31 maart 2018 Stille zaterdag 31 maart 2018
Op deze stille zaterdag staan wij stil bij de dood van onze heer Jezus Christus.Hij is nedergedaald in de dood en wij zijn in verwachting van
zijn opstanding. In deze dienst ging voor pastor Koos Dijkshoorn.

Klik op de onderstaande link om de dienst te
downloaden en te beluisteren.
terug