Kerkblad online Kerkblad online


Klik hieronder op het linkje voor de laaatste editie:

/uploads/klant157/files/2022 kerkblad 8 - Advent- en Kerstnummer.pdf

Voor verschijningsdata Kerkblad, zie onderaan deze pagina.

Dit zijn de regels die wij hebben afgesproken voor publicatie van het kerkblad op de website.
Om meer uitstraling te realiseren van onze gemeente naar buiten toe (dit is onze gemeente en dit doen wij) heeft de kerkenraad besloten om het kerkblad in geanonimiseerde versie online op onze website te publiceren.
Een geanonimiseerde versie houdt in dat privacygevoelige informatie niet gepubliceerd wordt:
Adressen en telefoonnummers van de in het kerkblad genoemde personen worden weggelaten, emailadressen blijven staan; 
Geen publicatie op de website van de volgende rubrieken in het kerkblad:- tabel verantwoording van collecten
- tabel bloemengroet
- tabel jarigen, jubilea en geboorten
- in memoriam
- gedichten (i.v.m. auteursrechten)
 
Geen van de personen die met name genoemd worden in dit kerkblad heeft binnen de daartoe aangegeven termijn van 2 weken na verschijnen van de hardcopy versie van het kerkblad bezwaar gemaakt tegen de publicatie van zijn/haar naam in deze geanonimiseerde versie.
 
                                     Verschijningsdata Kerkblad in 2022:
Kerkblad wordt verspreid in:                                          Kopijsluitingsdatum:
Nr. 1     week      2         voor 15 januari              Nieuwjaarsnummer       maandag   3 januari       2022
Nr. 2     week      8         voor 26 februari            40 dagennummer          zaterdag  12 februari      2022
Nr. 3     week    14         voor  9 april                   Paasnummer                 zaterdag  26 maart         2022
Nr. 4     week    21         voor 28 mei                   Pinksternummer           zaterdag  14 mei             2022
Nr. 5     week    27         voor  9 juli                     Zomernummer              zaterdag  25 juni             2022
Nr. 6     week    35         voor 3 september         Startnummer                 zaterdag  20 augustus    2022
Nr. 7     week    41         voor 15 oktober            Herfstnummer               zaterdag   1 oktober        2022
Nr. 8     week    46         voor 19 november        Advent/Kerstnummer    zaterdag   5 november    2022


 
terug