Kerstviering 2018 Kerstviering 2018
Op deze 1e Kerstdag waarin wij de geboorte van onze Heer Jezus
mochten vieren, ging voor Ds Y. Riemersma uit Heerenveen. De muzikale begeleiding werd verzorgd door C.M.V De Vrije Fries uit Oude-/Nieuwehorne

Klik op de onderstaande link om de dienst te
downloaden en te beluisteren.
terug