Kerstnachtdienst 2019 Kerstnachtdienst 2019
In deze dienst waarin wij alvast mochten vooruitkijken naar de geboorte van onze Heiland ging voor Da Dingena Hasper, muzikale medewerking werd verleend door CFV de Vrije Fries

Klik op de onderstaande link om de dienst te
downloaden en te beluisteren.
terug