informatie en contact

informatie en contact

 

Naam Functie Telefoonnummer Emailadres
Ds. Dingena Hasper Predikant 06-44199474 dmhasper@ziggo.nl
Ds. Piet Hulshof Predikant 0516-842078 piethulshof@pgderegenboog.nl
Vacant Voorzitter kerkeraad   voorzitter@pgderegenboog.nl
Reinoud ter Haar Scriba   scriba@pgderegenboog.nl
Rommie Haarsma Koster 0513-541578
06-12529098
koster@pgderegenboog.nl
Anny Bakker Vervangende koster 0513-542238  
 
  Emailadres
Kopij nieuwsbrief nieuwsbrief@pgderegenboog.nl
Kopij kerkblad kerkblad@pgderegenboog.nl
Ledenadministratie kerkelijkburo@pgderegenboog.nl
Overige administratie administratie@pgderegenboog.nl


Kerk Oudehorne: telefoonnummer 0513-541688
KvK nummer: 76427536
Postadres:  Schoterlandseweg 20, 8413 NA Oudehorne

terug