Heilig Avondmaal 4 december 2022 Heilig Avondmaal 4 december 2022
In deze dienst  in de kerk in Nieuwehorne waarin wij de Maaltijd van de Heer mochten vieren ging voor ds. Dingena Hasper

Klik op het onderstaande plaatje om de video te starten.Voor alleen de geluidsopname klik op onderstaande link voor download

Viering HA 4 december 2022 
 
terug