Enquete PKN Enquete PKN

 
Hierbij nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan het onderzoek 'Kerk op weg naar 2025'.

Klik hier om deel te nemen
http://net.mwm2.nl/go.aspx?vp=f3e4b518-56b0-41ed-9a0d-d647bc432621&email=

Over het onderzoek:

In 'De hartslag van het leven'(2012) presenteerde de synode haar visie op het leven en werken van de Protestantse Kerk in Nederland in 4 thema's: 'Op de dag van de opstanding' - de inhoud; 'Twee of drie in Jezus 'naam'- de vorm; 'Politiek lichaam' - de samenleving; 'Samen met alle heiligen'- kerk met anderen. Deze visie moet vervolgens wel handen en voeten krijgen in de praktijk van de gemeenten: hoe ga je aan de slag en hoe organiseer je dat?

In gemeenten met minder leden en teruglopende financiën kan het lastig zijn om te voldoen aan de eisen die de organisatiestructuur stelt. Vandaar dat in dit onderzoek vooral de vraag wordt gesteld: 'Waar ervaren we de knelpunten om kerk te zijn in onze tijd in de huidige inrichting van de kerk? En in welke richting willen we de oplossing zoeken?'

Eerder al is dezelfde vraag besproken met kerkenraden, classicale vergaderingen, theologen, jongeren, mensen uit het bedrijfsleven, diverse verenigingen, colleges en organen. De ideeën en voorstellen die daar boven tafel kwamen, worden hier in deze vragenlijst voorgelegd.

Media over onderzoek

Wellicht heeft u via de media al over het onderzoek gehoord. Er is bewust voor verspreiding via Dagblad Trouw en EO Visie gekozen, omdat de dienstenorganisatie daarmee een groot deel van de leden van de Protestantse Kerk bereikt. Zoals u weet is de dienstenorganisatie niet in bezit van adresgegevens van de leden van de Protestantse Kerk. Verspreiding per lid was dan ook niet mogelijk.

Op dinsdag 17 februari hebben de redacteuren van kerkbladen en kerkwebsites het verzoek ontvangen om een oproep over de vragenlijst te plaatsen. Aan dat verzoek wordt veelal gehoor gegeven. Ook zal er in diverse nieuwsbrieven van de dienstenorganisatie aandacht aan worden besteed. Ook hebben de panelleden een uitnodiging ontvangen om deel te nemen.

Veelgestelde vragen over het onderzoek

In de media werden soms kritische kanttekeningen bij het onderzoek geplaatst. Ook kwamen er diverse vragen bij de dienstenorganisatie binnen. De veelgestelde vragen zijn op een rij gezet. Over de onderzoeksmethode heeft dhr. Rian Binnendijk, Hoofd Communicatie & Fondsenwerving Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland een blog geschreven. Voor beide: zie www.protestantsekerk.nl/kerk2025.

Doorsturen

Mocht u reeds hebben deelgenomen, dan wil ik u heel hartelijk dankzeggen. Het staat u vrij om deze mail door te sturen aan andere leden van de kerkenraad, vrijwilligers, gemeenteleden etc. Deze kunnen via de website reageren.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 
terug