Bestellen dagboekjes 2014 Bestellen dagboekjes 2014

Bestellen dagboekjes en kalenders 2014.

 


Als u een dagboekje of kalender voor 2014 van plan bent te gebruiken kunt u deze net als voorgaande jaren bestellen via de Taakgroep Dienen. Vaste afnemers hoeven geen contact met ons op te nemen, behalve als ze dit jaar iets anders willen bestellen of hier geen gebruik meer van willen maken.
U kunt kiezen uit de volgende artikelen:
-        Dagboekje: Kruimkens van `s Heeren tafel. Deze titel is alleen nog maar als dagboekje te verkrijgen en maakt gebruik van de NBG vertaling van 1951. Dit boekje kost u € 6,-
-        Dagboekje: Dag in dag uit. Deze titel is een gezamenlijk project van: Ark Media, Inspirit Media (uitgever van de Elizabeth bode) en het Leger des Heils. Het boekje kost u € 6,-- en er is ook een scheurkalender verkrijgbaar voor € 10,--.
Wanneer u iets wilt bestellen kunt u contact opnemen met Tiny Nijzing (tel. 542073 of tinynijzing@hotmail.com), Sjally Hoekstra (tel. 541393) of met Pieter Schaper (tel. 465598)
Bestellingen kunnen tot 16 november a.s.


terug