College van Diakenen

College van Diakenen

Het College van Diakenen steekt een helpende hand uit aan mensen in onze omgeving met onvoldoende mogelijkheden.


 


 


 


 


 

Ons college wil gemeenteleden stimuleren om met elkaar een 'diaconale gemeente' te zijn.
Wij proberen mensen bewust te maken van de noden in de kerk,
in de buurt en in de wereld.

Diaconaat is vooral praktisch. Je doet het met je handen, ogen en oren. Je helpt waar dat nodig is en komt op voor de rechten van mensen in de knel.
Wij laten ons bij ons werk ondersteunen door Kerk in Actie. Kerk in Actie werkt namens de diaconieën van de Protestantse Kerk.

Er zijn zes werkterreinen te weten: Zending, Diaconaat Landelijk, Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel, FairClimate en Noodhulp. Kerk in Actie komt ook op voor de rechten van mensen die in ons land in problemen verkeren door hun problematiek bij de landelijke politiek aan te kaarten.

Ons college probeert een evangeliserende rol te hebben in de directe omgeving. Hierbij valt te denken aan de verspreiding van de Elizabeth bode tijdens Kerst en de Open deur tijdens Pasen. Wij ondersteunen de tentdienst tijdens het Flaeijelfeest met een gift.
Ook ondersteunen wij een project in samenwerking met de classicale zendingscommissies. Voor andere projecten t.a.v. zending steunt het college “Kerk in actie” met financiële donaties.

Tijdens de kerkdienst verzorgen wij de inzameling van de gaven. Ook de avondmaalsvieringen worden door ons georganiseerd.

Het college heeft de volgende leden:
Berend Kramer: voorzitter.
Gea Klein: secretaris
Geertje Kuperus
Pieter Schaper
Vacant


De financiële administratie wordt verzorgd door Geke de Jong. De administratie van de zending- en evangelisatie activiteiten wordt gedaan door Jouke Posthumus.

Email: CvD@pgderegenboog.nl
 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 

terug