Bijzondere gemeenteavond Bijzondere gemeenteavond

Verheugd kunnen wij u meedelen, dat de beroepingscommissie met het voorstel is gekomen om mevrouw ds. D.M. Hasper uit Oppenhuizen en Uitwellingerga te beroepen. De drie kerkenraden hebben inmiddels haar en haar man ontmoet en konden unaniem besluiten om het voorstel van de beroepingscommissie over te nemen. Dat betekent dat de kerkenraden voornemens zijn om haar te beroepen. Daar zijn we heel blij mee.
De volgende stap is een gezamenlijke gemeentevergadering met ds. Hasper en haar man. Dan kunnen u en jij hun wat beter leren kennen. Deze gemeentevergadering is woensdag 29 augustus in De Vallei naast de kerk van Oudehorne. Het begint om 20.00 uur.

Klik hier voor de uitnodiging en voor een stukje, waarin ds. Hasper zichzelf voorstelt
terug