Adventsproject deel 4 Adventsproject deel 4
De vierde zondag van Advent. 
Lucas 1:26-38 Wat een geschenk! De engel Gabriël verschijnt aan Maria en vertelt dat ze een kindje krijgt dat ze Jezus moet noemen, Gods Zoon. De engel vertelt ook dat de oude Elisabet een kindje krijgt. Deze keer hebben we een getekend verhaal!

terug