Zondag 3 maart 2013

Pastor Koos Dijkshoorn
Zondag 3 maart 2013

Orde van dienst voor zondagmorgen 3 maart 2013 – Oude en Nieuwehorne
Derde zondag van de veertigdagentijd


Luisteren naar muziek uit Bolivia

Welkom en mededelingen

Zingen  Zomaar een dak (H. Oosterhuis, mel. gez. 320)

1. Zomaar een dak boven wat hoofden
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.

Onze hulp

2. Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Gebed op de drempel

Zingen Lied om licht ( t. H. Wouters, mel. ps. 118)

1. Om licht te zien zijn wij gekomen,
een krans van mensen wereldwijd
die waakzaam van de vrede dromen
en werken aan gerechtigheid.
Ontsteek het vuur opdat wij horen
het lied dat zingt in alleman
tot nieuwe mensen zijn geboren:
vrienden met vrede hand in hand.

2. Om licht te zijn voor alle landen,
een gloed die warmte geeft en hoop,
een bron van brood in alle handen:
de hemel houden wij ten doop.
Kom aan het licht, kom weer tot wereld,
neem wanhoop weg en duisternis,
laat zonder last van leugens leven
het mensenkind dat toekomst is.

Bij de liturgische bloemschikking

Laat ons nieuw leven zien
door dood en verval heen
nieuwe kracht
door moedeloosheid
en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht
aan wat gestorven is.
Dat onze weg
geen doodlopende weg is
maar een weg ten Leven.

Kinderen naar de nevendienst

Zingen projectlied

Nieuw leven, gegeven
door woorden die soms even
je raken en verwarmen,
je troosten en omarmen,
ze zijn voor jou geschreven.


Lezing  2 Samuel12 : 16-25

Zingen  Lied van dromen en vergezichten ( Marijke de Bruijne, mel. ps. 72)

1. Wij mensen blijven dromen dromen
en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die gaat komen,
te vinden al misschien.
Wij dromen van de mensenrechten,
die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten,
daar ’t recht van liefde leeft.

2. Verdwenen zijn de dictaturen,
gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren,
God zelf zal bij ons zijn.
Wie in die dromen durft geloven
voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven
in blijde aarzeling.

3. En licht en sterk, vol zachte krachten
die onverzet’lijk zijn.
Bevechten wij de kwade machten
die niet te tellen zijn.
Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werk’lijkheid,
daar is Gods toekomst al begonnen
in onze levenstijd.

Verkondiging


Gesproken woorden en Zingen van La paz del Señor

La paz del Señor, la paz del Señor,
La paz del Resucitado:
la paz del Señor a ti ya mi
A todos alcanzará.
La paz del Señor a ti ya mi
A todos alcanzará.

Behoedt en bewaart U ons, lieve God,
Wijst U ons de goede wegen.
Wil in de woestijn het manna zijn,
Omgeeft U ons met uw zegen,

La paz del Señor, la paz del Señor,
La paz del Resucitado:
la paz del Señor a ti ya mi
A todos alcanzará.
La paz del Señor a ti ya mi
A todos alcanzará.

Behoedt en bewaart U ons, lieve God,
En geef geloof en vertrouwen:
Een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.

La paz del Señor, la paz del Señor,
La paz del Resucitado:
la paz del Señor a ti ya mi
A todos alcanzará.
La paz del Señor a ti ya mi
A todos alcanzará.

  Behoedt en bewaart U ons, lieve God.
Omgeeft U ons met uw zegen.
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn
En zet ons op nieuwe wegen

Ophalen van de kinderen

Boliviamoment

Voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen staande op melodie van Gezang 434

1. Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar,
liefde verlicht dan je schreden.

2. Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood:
wij delen samen ons brood,
er zal genoeg zijn voor velen.

3. Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen,
blijft onderweg ’t visioen
liefde en warmte uitstralen.

Heenzending en zegen

Amen, amen, amen.

 

Overdenking zondagmorgen 3 maart 2013 – Oude en Nieuwehorne
Derde zondag van de veertigdagentijd
2 Samuël 12, 16-25


Als volwassenen moeten we vaak een beetje gniffelen als we het verhaal over David en Bathseba uit een kindermond horen.
‘Heit.. de juf vertelde over een mevrouw die buiten in bad ging.. terwijl David het kon  zien.. wie doet dat nou.. wie gaat er nu zomaar buiten in bad?’

‘Wat is ze mooi.. wat een mooie meid’.. zijn ogen stonden op steeltjes!’
‘Maar die is voor mij.. die wil ik’.. en zo geschiede naar de koning zijn wil’
Vreemdgaan is van alle tijden en Koning David flirt hier en pleegt overspel.
Dat is niet vreemd ‘Second Love’ is inmiddels zelfs een hedendaagse kreet dat het helemaal niet erg is om buiten je relatie met een ander te flirten.
Het wel kunnen op dat gebied leid vandaag de dag zelfs tot een bepaalde acceptatie.
Althans volgens een categorie mensen die het allemaal niet zo nauw nemen.

Korte tijd later merkt Bathseba dat ze zwanger is van hem.
David probeert voelt het probleem wat nu is ontstaan haarfijn aan en gebruikt een machtsmiddel om zijn goede naam te redden.
Want hoe hij het ook wend of keert.. er zit niet anders op dan dat Uria de wettelijke man van Bathseba maar uit de weg moet worden geruimd.
Een levensgevaarlijk spel ontpopt zich.
Uria moet sneuvelen in de strijd tussen Israël en de Ammonieten die gaande is.
Het bericht komt van het front dat het inderdaad gelukt is.
Uria is dood en Bathseba rouwt.
Na de tijd haar van treuren neemt de grote koning David haar tot vrouw.
Het kind wordt geboren en wordt ongewild een slachtoffer van de menselijke daad.
Naïef of het niet willen zien ontkende David zijn daad.
Maar de zaak die David had gedaan kende geen genade in de ogen van God.
De grote koning.. de man naar Gods hart werd geslagen door de dood van zijn kind.

David bidt voor het doodzieke kind.
Zeven dagen lang probeert hij God op ander gedachten te brengen.
De indringende manier waarop David bidt.. doet denken aan het gebed van Jezus in
de olijftuin van Getsemane voor zijn gevangenneming.
‘Vader.. mag deze drinkbeker aan mij voorbij gaan?’
Maar net als bij David is bij Jezus het onheil niet af te wenden.
Het intense gebed van beiden wordt niet verhoord.. God is de zwijgzame God.
Het moet blijkbaar zo gaan.. zoals het moet gaan.
Wat laat zich het lijden op veel manieren van uiten zich vinden in het leven van mensen.
Kijk nou naar David die grote vorstelijk man.. kijk daar ligt hij.. op de grond.
Zijn kwetsbare zoontje en zijn kroon liggen ernaast.
Het faillissement van de macht van de koning is nu aan de orde.
De grens van David zijn leven is wel zeer naderbij gekomen.
De weg van eens die eenvoudige herdersjongen naar het hoger en nog verder hogerop tot het zijn van koning loopt stuk op de dood van een klein kostbaar leven.
De hardvochtigheid van de dood kent geen genade.
Maar er gebeurt in dit verhaal nog veel meer.
Want er zijn meerdere slachtoffers.
En als luisteraar in de dienst van vandaag mag je ook de vraag stellen hoe zit het dan met Bathseba.. mag haar lijden.. haar verdriet dan geen naam hebben?
En laten we ook eens kijken naar de rol van het kindje zelf?
Naamloos gebleven gaat het de geschiedenis in.. maar is wel een slachtoffer van
de grote mens David die zijn leven naar eigen goeddunken inricht.
Ik denk dat dit verhaal beeldend kan staan voor die velen kleine en grote mensenkinderen die ongezien.. overal op deze wereld veelal ook naamloos blijven.. mishandeld.. armoede.. geminacht.. misbruikt en gebruikt door mensen en machten?

‘Is het kind gestorven?’
‘Ja heer het kind is gestorven’.
Toen stond David op van de grond.. waste zich.. zalfde zich met olie.. trok andere kleren aan.. ging naar het huis van God.
Het gebeuren begon allemaal met een bad en het eindigt met een bad.
De koning komt weer aan het licht en knielde en maakte zich voor God heel klein.
Gereinigd en met schone kleren wilde hij een nieuw begin maken.
Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om je tranen te drogen.

David zal verdriet hebben een leven lang.. dat blijft staan zoals zovelen moeders
en vaders vroeger hun kind.. het famke.. het jonkje naamloos hebben begraven.
Echter het verdriet zal.. hem David.. niet hebben.. daar staat hij boven.
Het beeld van de koning die zichzelf zalft.. weer opstaat en met zijn vrouw naar bed gaat.. weerspiegelt de realiteit in het menselijk leven.. maar tegelijkertijd ook het wrange van een wereld waarin de rollen verdeeld zijn naar geslacht en macht.
Hier duikt al een eeuwenoud thema .. nu in onze tijd van beschaving op.
Het is de vraag om het waarom van het lijden.
Waarom dit gebeurde.. het verdriet is intens.
Dat is de vraag eeuwenlang van velen.. die nog steeds niet beantwoord wordt.
Dit kind is net zo onschuldig alle kinderen die omkwamen.. die stierven omdat ze
per ongeluk op de verkeerde plaats stonden toe het ongeluk hen overkwam.
Misschien mag je wel zeggen dat die kinderen op de verkeerde plaats zijn geboren.
Wonend in armoe.. of onder erbarmelijke omstandigheden in oorlogslanden.
Of onschuldige kinderen die het kind van de rekening worden wanneer vader en/of
moeder het spoor.. hoe dan ook.. bijster raken en andere keuzes in hun leven gaan maken een voor hen andere weg inslaan.

Hoe ga je zelf met dit alles en de gegevens om?
Kun je het de mensen vergeven net zoals God David uiteindelijk vergaf.
Als het dan maar geen goedkope genade wordt is onze eerste gedachte.
Want ook in kerkelijke christelijke gemeenten komen ze wel voor.
Mensen die zich schamen voor hun verleden.
Het ontlopen van hun verantwoordelijkheden.
Hun overgave aan die vele menselijke verleidingen van drank en weet ik al wat niet.
Sommigen hebben veel te vertellen.. heel veel te vertellen.

David en Bathseba.. ze moeten verder die twee.. en dat doen ze ook.
Ze zoeken en vinden troost bij elkaar en bij God.
De vergeving voor deze misstap.. de zon van Gods genade komt over hen op.
Bathseba baarde een tweede zoon en David noemde hem al roepende ‘Salomo’.
Een naam die vrede ademt.. slalom.
Door de tranen van schuld en boete wordt nieuw geluk geboren.
Er is een tijd om te huilen.. er is een tijd om blij te zijn.
De Heer had Salomo lief en gaf Nathan de profeet opdracht hem de naam Jedidja
te geven.. lieveling van God.

En Bathseba krijgt net zoals een aantal bijbelse vrouwen een ereplaats in de lijst
van afstamming van Christus Jezus.
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
Gemeente van Christus we zijn met elkaar op weg naar Pasen.
Naar een belofte te groot van woorden.
God zegene ons.
 

terug