Pasen in ons gewone, alledaagse leven Pasen in ons gewone, alledaagse leven
Tekst: 1 Korintiërs 15: 58
Preek van ds. Piet Hulshof op zondag 3 april 2016 (m.m.v. C.M.V. De Vrije Fries)

Vorige week hebben we Pasen gevierd.
Een machtig feest.
Het feest van de overwinning op de dood. Jezus staat op uit de dood. Onvoorstelbaar. Dat is niet te bevatten. Maar we hebben het gevierd. En hoe! Uit volle borst zongen wij voor de opgestane Heer: “U zij de glorie” en “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”. En ook die regels: “Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles, is voldaan. Wie in 't geloof op ziet, die vreest voor dood en helle niet”.

Ja, daar wordt je dan in meegenomen. In de jubel en in de vreugde van Pasen. Hoe confronterend dat misschien ook was. Maar het is wel de doorbraak. Het leven dat doorbreekt. Dat doorgaat. De dood is niet meer het eindpunt, waar alles ophoudt. Maar het is een doorgang geworden. Een doorgang naar het leven in het licht. Naar het leven met God. Het leven in de hemel.

Maar dan is Pasen voorbij. Je komt weer met de beide beentjes op de grond.
Je pakt je werk weer op. En de was moet weer gedaan worden.
Je moet weer naar school.
Zo rolde je weer in de sleur van het leven.
Pasen verdween weer naar de achtergrond.
Je werd opgeslokt door het het gewone, alledaagse leven.
Klik hier voor de hele preek
terug