Zondag 23 juni

Dominee Hulshof
Zondag 23 juni

Tekst: Matteüs 5: 13-16
Thema: Wees wat je bent
Bijzonderheid: Uitzwaaidienst World Servants


Liturgie:  Lied voor de dienst: EL 217: 1,2,3: Samen in de naam van Jezus
Welkom
Intochtslied: Psalm 98: 3,4
Stil gebed en begroeting
Klein Gloria
Gebed
Presentatie van de World Servants
Lezen: Matteüs 5: 13-16
Gezang 481: 1,2
Preek: Wees wat je bent
Zingende Gezegend 51: 1,3: Hoort! Een woord van eeuwig leven (Mel. Gezang 300)
De World Servants
- Zegen
- Toezingen: Zegenlied: EL 501: 1,2,3: Vrede van God
Dankgebed
Collecten
EL 270: 1,2: Ga nu heen in vrede
Zegen

Zout.
Dat ken je wel.
Daar is ook een mooi verhaal over.
Over zoutkorrels in een zoutpotje.
Ze zaten daar dicht op elkaar en ze hadden het goed met elkaar.

Één van de zoutkorrels zei dat ook: Tjonge, wat is het hier toch gezellig.
Ja, zei een ander, dit is nou wat je noemt de gemeenschap der heiligen. Dit is samen gemeente zijn.
Nummer drie kwam met een voorstel: Weet je wat we moeten doen? We moeten een nog veel grotere pot bouwen. Dan kunnen er nog meer bij. En je weet, hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Ja, zeiden alle zoutkorrels, wat een goed idee. Dat moeten we doen.
Maar één zoutkorrel zei: Nee, daar doe ik niet aan mee. Weet je wat ik doe? Ik spring eruit. Ik ga de soep in. Ik trek de wereld in.
De andere zoutkorrels schrokken er van en zeiden tegen hem: Wat ben jij een flauwe zoutkorrel, zeg. Dat kun je niet maken. Jij verbreekt zo onze hechte gemeenschap.
En toch ga ik, zei die éne zoutkorrel. Ik heb daarbuiten werk te doen.

En deze éne zoutkorrel had het goed begrepen.
In de pot kan het nog zo leuk en gezellig zijn.
Het kan leerzaam en opbouwend zijn.
Maar als zout heb je ook een taak.
Het zout moet ook z’n werk kunnen doen.
Het moet de soep in.

Zout.
Als je daarover nadenkt dan kun daar een aantal functies bij bedenken.
Want zout maakt dorstig. Er zijn restaurants, waar ze schaaltjes met zoute pinda’s neerzetten. Die mag je zo pakken. Want dan ga je eerder iets bestellen: Ober, mag ik …

Een andere functie van zout is, dat het smaak aan je eten geeft. Het maakt een eitje of de soep pittiger.

En dan is er ook nog een derde functie. Want zout maakt ook schoon. Het zuivert. Doe maar eens wat zout in een wondje. Dan voel je, hoe zo’n wondje wordt schoon gebeten.

Dat zijn we en dat mogen we doen als zout van de aarde.
En dan kijk ik naar de groep jongeren, die deze zomer naar Afrika gaat.
De world servants: mensen die de wereld dienen.
Dat willen jullie zijn en dat willen jullie doen.

En dat mag je ook op zo’n manier doen, dat je de ander dorstig maakt. Dat je de ander nieuwsgierig maakt. Dat die ander zich gaat afvragen, hoe het kan dat jullie dat willen doen. Wat is daarin jullie drijfveer. Waarom steken jullie zoveel tijd, energie en geld in zo iets? Waarom hebben jullie zoveel voor de ander over?

Daarnaast ben je als zout ook een smaakmaker. In plaats van haat en nijd laat je iets van liefde zien. Naar elkaar toe, maar ook naar de mensen om je heen.
Hier in je eigen omgeving en ook daar in Afrika.
Mooi als de mensen dat zien en daar iets van merken.
        
Nou zegt Jezus dat hier heel prikkelend.
Jullie zijn het zout van de aarde en jullie zijn het licht in de wereld!
Dat ben je dus!

Jezus zegt niet, dat jullie dat moeten zijn of dat jullie er voor moeten zorgen dat je dat wordt.
Maar Hij zegt, dat je dat bént!
Jij bént het zout en je bént een licht

Daar gaan we even bij stil staan. Dat moeten we even op ons in laten werken.
Want zeg dat maar eens in jezelf: Ik bén dat. Ik bén het zout. En ik bén het licht.

Misschien stuiter je wel en is er ook stem, die zegt: Ja, maar dat ben ik helemaal niet. Daar voldoe ik echt niet aan.

Ik kan mij die reactie wel voorstellen, Maar toch gaan we die reactie even parkeren. Die zetten we even aan de kant.
En luister nog een keer naar die woorden van Jezus: Jullie zijn het zout. En jullie zijn het licht.

En dat zegt Jezus niet alleen tegen Zijn discipelen, maar dat zegt Hij tegen al die mensen, die daar zitten en luisteren naar die hele Bergrede. Dat zegt Hij tegen groten en kleinen; tegen rijken en armen; tegen gelovige mensen en tegen twijfelaars.
Jullie zijn het zout. En jullie zijn het licht.
Bijzonder hè?

Maar hoe ben je dat dan?
Ik denk dan aan het beeld van een reflector
Die reflecteert het licht.
En soms lijkt het wel, alsof die zelf licht geeft
Dat is wat wij doen: reflecteren van het licht.

En bij het licht denk ik aan een heel bijzonder persoon.
Dan denk ik aan Jezus Christus, die zegt: Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Jezus is het licht,
En als je in zijn licht staat dan ga je net als zo'n reflector het licht reflecteren
Als reflector weerkaats je iets van Hem, van Jezus; iets van Zijn liefde.

Nou kan een reflector vuil worden.
Er kan modder op komen en zand.
Dan werkt die natuurlijk minder goed.
Dat is duidelijk.

Maar je bent en blijft wel die reflector!
En vuil kan verwijderd worden.
Daar heeft Jezus ook voor gezorgd. Daar heeft Hij Zijn leven voor gegeven om onze vuile reflectors weer schoon te kunnen maken.
  
Jezus kwam om te dienen.
En dat is wat jullie en wij allemaal mogen laten zien
Als jongeren, die de wereld willen dienen. En daarmee dien je God ook!
Als mensen die er voor elkaar zijn.
Als gemeente in deze samenleving.
Laat dan zo je licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Iemand heeft eens gezegd: De enige bijbel die veel mensen lezen is het leven van een christen. En dat is ook zo. Jij bent als het ware zo’n bijbel. Jij mag iets van God laten zien. Iets van Zijn liefde doorgeven in woorden en in werken. Laat zo je licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Dan wil ik nog bij één woordje de vinger leggen en dat is bij het woordje: Jullie.
Jullie zijn het zout en jullie zijn het licht.
Er staat niet: Jij. Maar jullie!

Zout en licht ben je samen!
En dat is rijk.
Want we vullen elkaar aan.
Als je gaat bouwen, dan kan de één dit doen en de ander is daar goed in.
De één kan prima metselen en de ander is beter met de kwast.
En zo vul je elkaar aan en ben je samen bezig om als zout nieuwsgierig te maken en smaak te geven.
Ben je samen bezig om het licht te laten schijnen.
Als groep.
En als gemeente in deze tijd.

Als het daar over gaat, over deze tijd, dan is dat best een moeilijke tijd.
De problemen nemen toe; op financieel gebied en ook op het gebied van zorg.
Mensen moeten langer zelfstandig kunnen zijn, maar aan de andere kant wordt er flink bezuinigd op het gebied van de zorg.

Er zal steeds meer een beroep worden gedaan op vrijwilligers.
En daar liggen heel wat uitdagingen om ook zo als gemeente iets te kunnen doen voor onze medemens. En dat zit ‘m niet alleen in de hele grote dingen maar ook in het boodschappen halen voor iemand die aan huis gebonden is; of de tuin voor iemand doen, die het zelf niet meer kan doen.

Zo kunnen we samen iets doen en betekenen voor de mensen om ons heen
Samen dat zout en dat licht zijn.
Samen je licht zo laten schijnen, dat de mensen de goede daden zien en eer bewijzen aan de Vader in de hemel.

En als je dat zo doet en daar zo mee bezig bent, dan merk je dat dat ook iets met je zelf doet.
Bouwen aan de ander is ook bouwen aan jezelf.
Gods liefde doorgeven aan de ander is ook staan en leven en groeien in die liefde
Ik wens jullie toe dat jullie dat ook ervaren tijdens jullie verblijf in Afrika.

Wat je daar allemaal tegenkomt, dat weet je natuurlijk niet van tevoren.
Maar je mag wel weten en er op vertrouwen, dat God je zal helpen.
Hij gaat mee. Hij is en blijft bij jullie. Hij is ook bij Jorrit. Hij is met ons; alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.

En dan eindig ik met een gedicht, dat ik jullie graag mee wil geven.
Een gedicht vanuit God geschreven voor jou persoonlijk.
Het gaat zo:

Jij bent het licht

Jij bent het licht, dat schijnt op deze aarde.
Jij bent het zout en voor Mij van heel veel waarde.

Jij bent Mijn zoon en kostbaar in Mijn oog.
Jij bent Mijn dochter, waar ik onvoorwaardelijk in geloof.

Jij bent Mijn kind, een kind om van te houden.
Ik ben jouw Vader, je kunt Mij altijd vertrouwen.

Ik zeg niet wat je moet worden. Ik zeg niet wat je moet zijn.
Ik noem je nu bij name, gezegend zul je zijn.

Kijk maar eens in de spiegel, zie je Mij al naast je staan?
Je lijkt op je Hemelse Vader, Mijn Licht in jou steek ik nu aan.

En wat Ik ontstoken heb, kan niemand ooit meer doven.
Een vuur in jou, dat eeuwig brandt, daar mag jij in geloven.


Amen

Piet Hulshof, 23 juni 2013


terug