Fryske tsjinst 15 jannewaris 2017 Fryske tsjinst 15 jannewaris 2017
Yn dizze Fryske tsjinst gie foar
Dûmny J van der Mark út Wolvegea

Klik hjir om 'e tsjinst te
downloaden in te lústerjen.

 Tsjinst 15 jannewaris 2017

terug