steek eens een lichtje aan

steek eens een lichtje aan

Steek eens een lichtje aan!Gedenken op vrijdag, zaterdag en zondag in de kerk van Nieuwehorne.
Iedereen, alle dorpelingen, wel of niet kerkelijk betrokken, die graag een kaarsje willen aansteken om iemand of een gebeurtenis te gedenken zijn welkom op vrijdagavond de 21e, zaterdagavond de 22e of zondagavond de 23e november vanaf 19:00 tot 21:00 uur in de kerk van Nieuwehorne . 

De deur staat hiervoor open! 

terug