Eens als de bazuinen klinken

ds. Piet Hulshof
Eens als de bazuinen klinken
Twee weken geleden ging het over het ouder worden. Weet je het nog? Die beeldspraak in Prediker 12? De wachters voor het huis, die beginnnen te beven en de sterke mannen die zich krommen?
Het gaat naar het sterven toe, naar het moment, waarvan Prediker zegt, dat het lichaam weerkeert tot stof en dat de ziel –je levensadem- weerkeert tot God.
Na de dienst zei iemand bij de uitgang tegen mij: Als de graven openbreken en de mensenstroom vangt aan. Het lichaam blijft niet voor eeuwig stof. Zou je daar eens een preek over kunnen houden?
Vandaar deze preek. Best een pittig onderwerp. Want ik heb het net als u en jij nog niet meegemaakt. Maar de bijbel zegt er wel iets over. Daar gaan we samen naar luisteren.
Klik hier voor de hele preek over 1 Tessalonicenzen 4: 13-18

terug