za 23 november 2019

Voor wie steek jij een kaarsje aaan?

Tijdstip: 
 17:00  - 21:00

November, het is de tijd van het gedenken in vele plaatsen van ons land. En, evenals het vorig jaar, willen wij ook onze dorpsgenoten in Oude- en Nieuwehorne en zij die van elders komen de gelegenheid geven om een kaarsje aan te steken vanwege het gemis van een dierbare of om stil te staan bij een voor hen bijzondere gebeurtenis.

Steeds meer mensen vinden troost in het gedenken, alleen of met elkaar, om zo de herinneringen levend te houden. Het kaarsje aansteken is bedoeld voor iedereen, jong en oud en ongeacht geloof of levensbeschouwing.

De kerk van Nieuwehorne is daarvoor opengesteld op zaterdag 23 november van 17.00 uur tot 21.00 uur. Kaarsjes zijn aanwezig. Ook is er dan de mogelijkheid om in de rustige sfeer van de kerk plaats te nemen in een van de banken wanneer daartoe de behoefte is.

In de dienst van 24 november in de kerk van Oudehorne worden de gemeenteleden herdacht die afgelopen jaar zijn overleden. De dienst begint om 11.00 uur en er wordt stil gestaan bij de liefde, het verdriet en het gemis van hen die een dierbare moesten afstaan.

Nabestaanden, en ook zij die in het verleden al een dierbare moesten missen, kunnen een kaarsje branden om de gedachtenis levend te houden. Voorganger zijn Ds. D. Hasper en Ds. P. Hulshof.
 

terug