Pastoraat Pastoraat

Taakgroep Pastoraat.

 

Pastoraat d.w.z. vanuit Gods Woord in een herderlijke zorg naar elkaar omkijken en de opdracht om samen een weg te zoeken in geloofs-en levensvragen.

In de praktijk betekent dit dat mensen die hier om welke reden dan ook behoefte aan hebben, bezocht worden of aandacht krijgen. Dit kunnen vreugdevolle gebeurtenissen zijn zoals huwelijk, jubilea of iets dergelijks maar ook in omstandigheden die minder mooi zijn bijvoorbeeld ziekte of overlijden.

Predikant, wijkouderlingen en wijkteams hebben in het bijzonder de taak op zich genomen om zorg te dragen voor deze pastorale zorg maar ook iedere Gemeentelid/medemens heeft zijn eigen pastorale taak .


Activiteiten van de Taakgroep Pastoraat zijn o.a. Groothuisbezoek, Ouderenmiddag , Gemeente Groei Groepen en huisbezoeken.
Verder is er voor Jeugdzaken een Jeugdouderling.


De indeling van de ambstdragers over de wijken staat op de pagina  "wijkindeling"


terug