Opnamen van de vieringen in Oude- en Nieuwehorne Opnamen van de vieringen in Oude- en Nieuwehorne
De opnamen zijn gedurende een periode van 4 weken te downloaden vanaf onze website.
Mocht u na deze periode de opnames willen beluisteren, dan kunt u een e-mail sturen naar kerkdienst@pgderegenboog.nl of contact zoeken met één van onze diakenen.

 
 
Viering 20 september 2020 Viering 20 september 2020
In deze dienst in Oudehorne ging voor ds. Fraanje uit Drachten


Voor de geluidsopname klik op onderstaande link voor download

Viering 20 september 2020
 
Viering 13 september 2020 Viering 13 september 2020
In deze dienst in Oudehorne waarin wij afscheid namen van Johan Hofman als voorzitter maar ook Klaas van der Tempel mochten bevestigen als Ouderling voorzitter van de kerkenraad én ook nog het Heilig Avondmaal mochten vieren, ging voor ds. Hasper


Voor de geluidsopname klik op onderstaande link voor download

Viering 13 september 2020
 
Viering 6 september 2020 Viering 6 september 2020
In deze dienst in Oudehorne ging voor ds. Hulshof uit Jubbega


Klik hier voor de liturgie

Voor de geluidsopname klik op onderstaande link voor download

Viering 6 september 2020
 
Openluchtdienst op zondag 16 augustus Openluchtdienst op zondag 16 augustus

Meditatie van ds. Piet Hulshof over het thema: Give me oil in my lamp (Matteüs 25: 1-13)  In deze feestelijke openluchtdienst van de PKN-gemeenten Katlijk-Mildam, Oude- en Nieuwehorne, Jubbega en Hoornsterzwaag wordt er gezongen. De kinderen steken hun eigengemaakte olielampjes aan en "boer Harms" vertelt over de preek, die hij gehoord heeft over de 5 wijze en de 5 oliedomme meisjes.

Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

 
Openluchtdienst op zondag 9 augustus Openluchtdienst op zondag 9 augustus
Meditatie van ds. Piet Hulshof over de liefde van de Vader (Lucas 15: 11-32). In deze feestelijke openluchtdienst van de PKN-gemeenten Katlijk-Mildam, Oude- en Nieuwehorne, Jubbega en Hoornsterzwaag wordt er gezongen. Ds. Piet Hulshof (als boer verkleed) vertelt over de vader in de bekende gelijkenis van de verloren zoon.
Klik hier of op het plaatje om de dienst te bekijken.