zo 9 juli 2017

Pastorietuindienst

Locatie: 
 Tuin achter de pastorie te Nieuwehorne
Tijdstip: 
 9:30  - 10:30

Thema: Op wie lijk jij het meest?
m.m.v. muziekvereniging De Vrije Fries
Schriftlezing: Lucas 15: 11-32


Voorganger: ds. Piet Hulshof
Koster: Anneke Christoffers
Ouderling van dienst: Ineke v.d. Water
Lector: Lidewey Porte
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Klik hier voor de liturgie

terug