Openluchtdienst op zondag 16 augustus Openluchtdienst op zondag 16 augustus

Meditatie van ds. Piet Hulshof over het thema: Give me oil in my lamp (Matteüs 25: 1-13)  In deze feestelijke openluchtdienst van de PKN-gemeenten Katlijk-Mildam, Oude- en Nieuwehorne, Jubbega en Hoornsterzwaag wordt er gezongen. De kinderen steken hun eigengemaakte olielampjes aan en "boer Harms" vertelt over de preek, die hij gehoord heeft over de 5 wijze en de 5 oliedomme meisjes.

Klik hier of op het plaatje om deze dienst te bekijken.

terug