Kerkblad online Kerkblad online

Voor verschijningsdata Kerkblad, zie onderaan deze pagina.

Hieronder kunt u het actuele nummer van het kerkblad aanklikken:
/uploads/klant157/files/2020 kerkblad 7 - Herfstnummer definitief[3687].doc
Dit zijn de regels die wij hebben afgesproken voor publicatie van het kerkblad op de website.
Om meer uitstraling te realiseren van onze gemeente naar buiten toe (dit is onze gemeente en dit doen wij) heeft de kerkenraad besloten om het kerkblad in geanonimiseerde versie online op onze website te publiceren.
Een geanonimiseerde versie houdt in dat privacygevoelige informatie niet gepubliceerd wordt:
Adressen en telefoonnummers van de in het kerkblad genoemde personen worden weggelaten, emailadressen blijven staan; 
Geen publicatie op de website van de volgende rubrieken in het kerkblad:- tabel verantwoording van collecten
- tabel bloemengroet
- tabel jarigen, jubilea en geboorten
- in memoriam
- gedichten (i.v.m. auteursrechten)
 
Geen van de personen die met name genoemd worden in dit kerkblad heeft binnen de daartoe aangegeven termijn van 2 weken na verschijnen van de hardcopy versie van het kerkblad bezwaar gemaakt tegen de publicatie van zijn/haar naam in deze geanonimiseerde versie.
 
                                     Verschijningsdata Kerkblad in 2020:
                                    Kopijsluitingsdatum:             Wordt verspreid voor:
Nieuwjaarsnummer       Zaterdag 4 januari                     19 januari
40-dagennr.                 Zaterdag 8 februari                   23 februari
Paasnummer                 Zaterdag 21 maart                     5 april
Pinksternummer           Zaterdag 9 mei                          24 mei
Zomernummer              Zaterdag 20 juni                        5 juli
Startnummer               Zaterdag 15 augustus                 30 augustus
Herfstnummer             Zaterdag 26 september             11 oktober
Advent/Kerstnummer  Zaterdag 7 november                 22 november

 
terug