Zondag 17 november

Aanvang:      9.30 uur in Oudehorne
Voorganger:  Dhr. S. de Jong uit Joure

Organist:       Jelger Goudberg
Koster:           Jappie de Groot

Collecte:        1. Dorcas   2. Kerk