Zondag 30 juni 2019

Aanvang: 9.30 uur in Oudehorne

Voorganger: Ds. D. Hasper
Organist: Geartsje Nolles

Koster: Jappie de Groot

Collectes: 1. Diaconie, 2. Kerk