3e Adventszondag 15 december 2019 3e Adventszondag 15 december 2019
Op deze 3e adventszondag, in de tijd van de verwachting, ging voor Da Dingena Hasper.

Deze derde Adventszondag stond in het teken van muziek en zingen. Verschillende liederen, van populair tot traditioneel, afgewisseld met korte teksten, gebeden en stiltes.

Klik op de onderstaande link om de dienst te downloaden en te beluisteren.

 3e Adventszondag 15 december 2019

terug